macedonian | english

ШТУЗ е транспортна компанија со седиште во Куманово, Македонија. Нагласеноста кон квалитетна услуга ја направи да биде една од најдинамичните компании во Македонија. ШТУЗ е компанија која е активна на пазарот за давање на услуги уште од 1995 година. За време на овој период, го прошири опсегот на своето дејствување, и ја збогати понудата на своите услуги, а запослените се стекнаа со големо искуство и вештина во работата. Тоа е постапка која трае бидејки ШТУЗ настојува да ги зголеми своите можности и квалитети. За време на овој период стана силен и доверлив партнер на своите клиенти. Задачата која ја изврува е доставување на стока на било која дестинација во било кое време и било која количина , како и превоз на патници.