macedonian | english

ШТУЗ располага со сопствен сервис за паркирање и одржување на возила, камиони, автобуси. Сервисот е лоциран на улица 100 бб. во населба Карпош Куманово. Во поготовка е изградба на складиште