macedonian | english

Овој вид на услуга нашата компанија го нуди од своето основање. Располагаме со 12 VOLVO камиони, сите со ЕУРО стандарди. Од нив 7 камиони се со ЕУРО5 , а 5 со ЕУРО6 стандард. Камионите се опремени со високосо-софистицирана опрема за навигација, и GPS уреди за сателитска пратење. Возилата се опремени за транспорт на секаков вид на стока. Транспортот го вршиме на релации од Македонија,Албанија, Косово , Белгија , Холандија , Германија, Италија, Велика Британија, до останатите европски држави, и обратно